การติดอากรแสตมป์หนังสือมอบอํานาจ การติดอากรแสตมป์สัญญาเช่า ติดอากรแสตมป์ ที่ไหน การติด อากรแสตมป์ คู่ฉบับ การติดอากรแสตมป์สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่ สัญญาไม่ติดอากรแสตมป์ วิธีการคํานวณอากรแสตมป์

Click to rate this post!
[Total: 332 Average: 5]

การติดอากรแสตมป์สัญญาจ้าง เมื่อเราทำใบสั่งจ้าง/ข้อตกลง/สัญญาจ้าง เราจะต้องปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับ 1 บาท ของทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท และจะต้องปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 5 บาท ยกตัวอย่างการติดอากรแสตมป์ 

กรณีการทำตราสารหนังสือมอบอำนาจทั่วไป ตามลักษณะแห่งตราสาร 7 

  • กรณีที่ 1 มอบอำนาจให้บุคคล คนเดียว หรือหลายบุคคล ดำเนินการเพียงครั้งเดียว ต้องติดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท
  • กรณีที่ 2 มอบอำนาจให้บุคคล คนเดียว หรือหลายบุคคล ดำเนินการมากกว่าครั้งเดียว ต้องติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท
  • กรณีที่ 3 มอบอำนาจดำเนินการมากกว่าครั้งเดียว โดยแต่ละบุคคล กระทำการแทนได้หลาย ๆ เรื่อง ต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท
    • ยกเว้นใบแต่งทนาย และใบมอบอำนาจ ซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top